Stefan Kniszewski,
brat Mariana,
ur.  27.11.1914 w Makowiszczu pow. Uzda
zm. 27.03.1972 w Wilnie

został zmobilizowany do wojska
w Wierchnim Tojemsku obwodu archangielskiego w 1942 r.:

Сводная информация о человеке

201021660

Фамилия:     КНИШЕВСКИЙ

Имя:              СТЕПАН

Отчество:     СТЕПАНОВИЧ

Дата рождения: __.__.1914

Дата и местов пизыва:
08.07.1942 Верхнетоемский РВК Арх.обл.

Источники информации:
Электронная КП Архангельской области