Image created by Tadeusz Gajl ("Herby szlacheckie Rzeczypospolitej Obojga Narodów", Gdańsk, 2003, ISBN 8388595121) umieszczony jest w Wikimedia Commons, repozytorium wolnych zasobów projektów Fundacji Wikimedia

 

Kniszewski herbu Grabie
- rodowód z objaśnieniem dokumentów (j. ros.)

 

drzewo rodowe Kniszewskich herbu Grabie

 

Родословная рода Книшевских с кратким пояснением документов

 

maj. Ubołocie (Уболотье,  Уболоц) na mapie sztabowej WIG z 1928 r. (prawa strona mapy) oraz fragment tej mapy
 i w Słowniku Geograficznym

 

Wspomnienie
o Marianie Kniszewskim

 

Ze spisu ziemian mińskiej
guberni (za 1889 r.)

 

Ze spisów podymnego 1690 r.


obraz Kniszewskiego nieznanego imienia

Email   redaktora   strony: stanislaw.jan@plewako.pl