Ze spisów podymnego za 1690 r. (spis szlachty - podatników):

parafia Uzda
powiatu i województwa mińskiego :

Z Makowiszcza jp. Grabowska 
(6 dymów)

Z Litwian: p. Tołkacz (1 dym)

Biblioteka PAN Kraków,
 rkps 6131