Powiat Miński:

Kniszewscy

Wilhelmina c. Franciszka
[wdowa po Konstantym - SP] i Ignacy s. Konstantyna, rzym. kat, folwark Makowiszcza [Makowiszcze, 177 dzies.,* gmina Kojdanów.

* ok. 200 ha

Spis ziemian mińskiej guberni
za 1889 r.